Responsable del tractament

 • Responsable del tractament: Grup Municipal Granollers per la Independència – Primàries Catalunya
 • Adreça: Pl. Porxada, 6 (08402 – Granollers)
 • NIF: V67460790
 • Correu electrònic: hola@primariesgranollers.cat

Finalitat del tractament

Tractem les teves dades personals amb les següents finalitats:

 1. Enviament d’informació

  Si ho sol·licites i acceptes expressament mitjançant els formularis o altres mitjans de comunicació disponibles a tal efecte, et remetrem comunicació mitjançant correu electrònica relativa a l’activitat del Grup Municipal de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya.

 2. Tramitació de sol·licituds

  En cas que ens formulis qualsevol sol·licitud mitjançant els formularis o altres mitjans de comunicació disponibles a tal efecte, usarem les teves dades per atendre la teva sol·licitud.

 3. Adhesió de persones voluntàries

  En cas que sol·licitis adherir-te com a persona voluntària al Grup Municipal Granollers per la Independència – Primàries Catalunya tractarem les teves dades per a gestionar la teva sol·licitud així com la relació amb tu mentre siguis persona voluntària del Grup Municipal Granollers per la Independència – Primàries Catalunya. Això inclou l’enviament d’informació per qualsevol mitjà de comunicació electrònica de l’activitat realitzada pel Grup Municipal Granollers per la Independència – Primàries Catalunya, incloses aplicacions de missatgeria com WhatsApp, Telegram o Signal.

Legitimació

La legitimació per al tractament de les dades s’obté exclusivament pel consentiment de la persona interessada que formula les sol·licituds anteriorment descrites.

Destinataris

El Grup Municipal Granollers per la Independència – Primàries Catalunya no preveu comunicar les teves dades a terceres persones, a excepció d’aquelles que s’hagin de produir per imperatiu legal.

En determinats casos, Granollers per la Independència – Primàries Catalunya tractarà les teves dades amb plataformes que li prestin servei per a realitzar determinades activitats, com l’enviament i recepció de comunicacions per correu electrònic.

Pots consultar a continuació les polítiques de privacitat dels proveïdors que presten servei al Grup Municipal Granollers per la Independència – Primàries Catalunya:

Exercici de drets

Pots exercir els drets que et reconeix el Reglament General de Protecció de Dades posant-te en contacte amb el Grup Municipal Granollers per la Independència – Primàries Catalunya per escrit mitjançant correu electrònic a hola@primariesgranollers.cat, acreditant la teva identitat mitjançant la presentació d’una fotocòpia del teu DNI o document identificatiu equivalent.

Pel mateix mitjà pots també retirar en qualsevol moment el consentiment que hagis prestat per al tractament de les teves dades.

Si tens qualsevol queixa o altra qüestió relativa a l’exercici dels teus drets que no puguis resoldre satisfactòriament de manera amb el Grup Municipal Granollers per la Independència – Primàries Catalunya pots adreçar-te a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.cat)

Conservació de les dades

El Grup Municipal Granollers per la Independència – Primàries Catalunya conservarà les teves dades personals durant el temps mínim imprescindible per donar resposta a les teves sol·licituds.

En cas que s’estableixi una relació de voluntariat, les dades es conservaran mentre subsisteixi aquesta, a fi de gestionar els assumptes corresponents a tal relació.

En tot cas es respectaran els terminis legalment establerts per a la conservació de les dades.

Mesures de protecció

El Grup Municipal Granollers per la Independència – Primàries Catalunya mesures de i protocols de protecció i prevenció adequats per a garantir la protecció de les teves dades personals, evitant així qualsevol tipus d’accés no autoritzat.

Llista de distribució mitjançant WhatsApp

La llista de distribució oberta de l’aplicació de missatgesria instantània WhatsApp a la que qualsevol persona pot accedir mitjançant aquest enllaç es troba subjecte a la política de privacitat de l’aplicació, que podeu trobar aquí.

Des del Grup Municipal Granollers per la Independència – Primàries Catalunya únicament s’hi publiquen els continguts informatius que es consideren rellevants.

En aquesta llista de distribució no es pot restringir – i per tant, controlar – la visibilitat de les persones que s’hi han inscrit, per tant, tothom podrà veure que us hi heu afegit i accedir a la informació que tingueu en aquesta aplicació en funció de la configuració de privacitat que n’hagueu realitzat. Per a més informació relativa a les mesures de privacitat de WhatsApp, adreçeu-vos a la política de privacitat de l’aplicació, que podeu trobar aquí.