Política de privacitat > Llista de distribució

Política de privacitat de la llista de distribució mitjançant correu electrònic

1. Responsable del tractament: Granollers Primàries. NIF G44975159. Francesc Llobet nº6 (08402 – Granollers). Correu electrònic: hola@primariesgranollers.cat

2. Finalitat: Enviament de correus electrònics informatius de l’activitat de Granollers Primàries.

3. Destinataris: Granollers Primàries, sens perjudici dels traspassos de dades que es puguin produir per a la realització de les comunicacions.

4. Drets: d’accés, rectificació i supressió.

5. Política de privacitat: D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu al dret a la informació que li assisteix quan facilita dades personals, l’informem que aquestes seran tractades per Granollers Primàries amb domicili al carrer Francesc Llobet nº6 08402 de Granollers, amb la finalitat de gestionar la relació que ens vincula, prestar-li el servei contractat, brindar la informació requerida i/o mantenir la comunicació mútua contactant amb vostè a través de qualsevol mitjà telemàtic, telefònic o similar. Les dades personals es conservaran mentre es mantingui en vigor la base que legitima la relació que ens vincula i, un cop extingida, els conservarem durant els terminis legalment exigits. Les seves dades no seran cedides a tercers sense consentiment previ, excepte obligació legal o comunicació necessària per donar compliment a la relació que ens vincula. Si desitja rebre informació addicional dels tractaments que realitzem de les seves dades de caràcter personal o exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació u oposició, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic granollersxindependencia@granollers.cat. En cas de divergències, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Consulta la política de privacitat general de Granollers Primàries.