El paviment és un dels elements fonamentals en la definició del paisatge urbà d’una ciutat. Afecta tant a les calçades (per on circulen els vehicles) com a les voreres (on circulen els vianants). El tipus de paviment a les calçades i/o voreres no sols modifica l’estètica d’una ciutat, sinó que també fa possible una millor circulació, evita caigudes o pot esmorteir el soroll ambiental.
Granollers no disposa d’un document protocol·litzat que fixi els criteris generals, que s’haurien d’aplicar a tots els projectes bàsics i executius d’urbanització de voreres i calçades.

El grup de Granollers Primàries ha sol·licitat a l’equip de govern de la ciutat, en el marc de la Comissió informativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat realitzada el passat dimarts dia 21 de Novembre 2023, la creació d’un Plec Tècnic de Pavimentació que serveixi de guia per tots els projectes arquitectònics, urbans o d’infraestructures que es desenvolupen a la nostra ciutat. Les nostres peticions en aquest sentit han estat reiterades en els darrers mesos des de l’inici de mandat.

Ja en el mandat anterior el nostre grup va realitzar una activitat ciutadana on es va posar de manifest que hi havia preocupació sobre aquest tema. En moltes zones de la ciutat el paviment no es trobava en condicions òptimes, seguia criteris irregulars segons localització i el risc de caigudes no era menor. Creiem que el creixement poblacional i d’usos de mobilitat els darrers anys, així com els reptes que comporta el canvi climàtic i la sostenibilitat, fan l’elaboració d’aquest Plec Tècnic de Pavimentació, imprescindible.

Aquest plec hauria de servir per:

  1. Contribuir a la normalització de paviments (materials i formals)

  1. Contribuir a regular materials i paviments de voreres per a esmorteir i evitar les caigudes.

  1. Identificar els usos i activitats previstos al carrer. Per exemple: les necessitats d’un carrer comercial, amb alta densitat de vehicles de càrrega i descàrrega, seran diferents a les d’un altre carrer on se celebren actes multitudinaris o de festa major, que poden necessitar accés de vehicles articulats

  1. Afavorir la incorporació de materials reciclats en les bases dels paviments o en les pròpies peces i potenciar l’ús de materials de proximitat.

  1. Fomentar l’ús de materials, i de tècniques de pavimentació, que per les seves característiques, i la logística de l’obra, poden reduir els impactes ambientals, de soroll, sobre les activitats i la mobilitat bàsica dels ciutadans

  1. Predefinir el disseny de la secció urbana pel projectista. En funció de l’amplada del carrer, s’hauran de definir les possibles seccions urbanes i els seus elements d’urbanització: existència o no de franja equipada, d’arbrat, de zones d’estada, de zones exclusives per vianants o si es tracta de carrer sense aquests elements.

  1. Triar l’estatus de mobilitat del carrer. El paviment de calçada idoni no serà el mateix per a un carrer segons limitació de velocitat – zones 30, 20 o 10.

Descarrega’t la nota de premsa en PDF.