Font Onada de Calor

Moció: mesures a prendre davant les onades de calor

La resposta al desafiament de controlar l’escalfament global necessita canvis fonamentals a tot el planeta.A nivell municipal, el repte actual és controlar les conseqüències inevitables amb mesures que permetin evitar problemàtiques més greus en el futur. Descarrega la moció:Onades de calor Granollers és encara deficitària en implementar mesures per controlar Saber més…