Moció per incentivar el lloguer de locals buits

A Granollers, l’activitat comercial sempre ha estat important, i ha estat clarament dinamitzadora econòmica, social i cultural de la ciutat i la comarca.

La presència de locals buits comporta una caiguda de les opcions de consum de proximitat, desertificació econòmica d’algunes zones i disminució de la percepció de seguretat a l’espai públic.

En aquest context es fa necessari dotar la ciutat d’una estratègia de dinamització dels locals comercials buits, no només per tal de revertir el creixement dels espais buits a la ciutat sinó també per activar una nova palanca en la promoció econòmica de la ciutat.

Els locals comercials buits constitueixen un repte estratègic per a la ciutat i una gran oportunitat si es potencien les seves funcions socials, urbanístiques i econòmiques i el seu enllaç amb el món cultural.

⚠ La moció va ser rebutjada amb els vots en contra del partit socialista i l’abstenció de Junts per Granollers

  Acords a què insta la moció:

  1. Instar el govern municipal a desenvolupar un estudi que permeti disposar d’un cens o llistat de locals buits disponibles per llogar a tota la ciutat, no només al centre, amb coneixement de l’espai, la ubicació i el preu del lloguer que s’oferta.

  2. Promoure la relació entre la cultura i el comerç, creant un programa de difusió artística als locals comercials buits del municipi segons el qual, de manera temporal, aquests puguin acollir espais de galeries o tallers de creació oberts a la ciutadania per tal de difondre la feina d’aquestes professionals i facilitar contactes i la creació de xarxes.

  3. Construir un bossa de locals de lloguer social similar a la bossa que Granollers Promocions té d’habitatges, dotant al propietari d’incentius fiscals a l’IBI, i optimitzar-ne el manteniment amb cessió a 5 anys, amb l’objectiu d’atraure autònoms, petits emprenedors i entitats del tercer sector al teixit comercial de la ciutat.

  4. Realitzar un pla d’incentivació econòmica i de formació per a joves emprenedors en el que l’Ajuntament possibiliti ajudes al lloguer de locals buits o espais de cotreball (coworking) sectorials.

  5. Establir un pla d’ajuts municipals per adequar la idiosincràsia d’alguns locals ja existents a la normativa urbanística, per a facilitar-ne el lloguer, incloent-los a la borsa social.

  6. Comunicar aquests acords a les associacions de comerciants de la ciutat, a la unió empresarial i la cambra, als participants del Pacte de Ciutat i fer-ne difusió als mitjans de comunicació locals.