Posició de Granollers Primàries en relació al tancament de la instal·lació de Llevant Teatre

El dia 3 de juny de 2024 es va celebrar a les 12h del matí una roda de premsa al teatre Auditori de Granollers on l’equip de govern va comunicar a la premsa el tancament de la instal·lació de Llevant Teatre. Tanmateix es va exposar que la decisió de finalitzar l’activitat a la Nau del Carrer Ponent, 58-60 (Llevant Teatre) no comportava el cessament de l’activitat, prevista en el Pla Anual d’Inversió i Finançament de l’exercici, sinó el seu trasllat momentani a les instal·lacions del Teatre Auditori per, en un futur, poder-la ubicar a Roca Umbert segons voluntat del govern.

Aquesta decisió es va prendre sense el coneixement previ ni la convocatòria prèvia del Consell d’Administració de Granollers Escena S.L., que és l’òrgan encarregat de gestionar l’equipament, i l’òrgan on l’oposició d’aquest ajuntament hi té representació, veu i vot. La decisió tampoc no s’havia explicat prèviament a la Comissió Informativa bimensual de cultura i promoció Econòmica on també la oposició hi és present, no per decidir, però si per a ser informada i expressar el seu criteri.

El Consell d’Administració de Granollers Escena SL es va reunir de forma ordinària el mateix dia a la tarda on es va comunicar el que s’havia traslladat a premsa sense que els membres del Consell a qui els hi pertoca segons l’article 13è dels Estatuts de la Societat 118/2002 de 28 de gener, la capacitat de decidir la finalització del contracte de lloguer amb l’arrendatari de la nau (apartat f). El 24 de setembre del 2007, en una sessió extraordinària del Consell d’Administració de Granollers Escena S.L. – on no existia cap dels representants dels grups actuals municipals a excepció del PSC i ERC, i tampoc existia Granollers Primàries – , es va decidir que aquesta competència fos delegada en la seva totalitat al gerent de la societat amb la proposta d’acord en la que entre d’altres poders se li atorgava el de “…formalitzar contractes de transport i traspàs de locals de negoci…. celebrar operacions d’arrendament financer, mobiliari i immobiliari amb la més àmplia llibertat de pactes”. Només hi consta en l’acta de la reunió una única abstenció i cap vot en contra.

Han passat 17 anys d’aquell acord, i el consistori municipal ha canviat. Cada 4 anys els membres del Consell d’Administració de Granollers Escena SL poden ser diferents donant entrada a nous grups polítics arran de la voluntat decidida democràticament per la ciutadania. El nostre grup polític no va firmar l’acord de delegar totes les funcions al Gerent de l’entitat sense passar pel Consell ni donar cap tipus d’explicació. No només hi podria haver-hi una escletxa jurídica si l’acord del 2007 pot ser vàlid avui, sinó que si ho fos, èticament ho creiem reprovable. Per escrit s’ha demanat explicacions el dia 7 de juny a la Secretaria de Granollers Escena S.L i a l’equip de govern, també en el si de la comissió informativa de Cultura aquest 20 de juny i consultant a Secretaria de l’Ajuntament, ens informa que tot depèn de cada Consell d’Administració i de cada gerent, així com de les transferències pactades; però ningú es posiciona de forma ferma amb data de caducitat quan es renoven els grups i membres que formen part del Consell.

El nostre grup municipal sol·licita que acords d’aquesta magnitud no es produeixin de forma unilateral sense passar pel Consell d’Administració i que s’ha de valorar – en cas que jurídicament fossin vigents, malgrat la nova composició municipal – revocar els acords del 2007 on s’atorgava al Gerent potestat plena per a prendre qualsevol decisió al marge del Consell d’Administració.

 

Grup Municipal de Granollers Primàries
24 de Juny de 2024