Moció pel verd urbà a la ciutat de Granollers, presentada conjuntament amb ERC, Junts i Granollers Primàries, impulsada pel col·leciu Greenollers.

Els tres grups presentarem un text consensuat amb el col·lectiu Greenollers, amb acords per avançar cap a la naturalització real de la ciutat.

Greenollers es defineix com «un col·lectiu de ciutadans divers i sense cap color polític, que fa molts mesos que reivindica un Granollers més verd».

La moció defensa que l’equip de govern «no ha demostrat, que la manca d’arbres i d’espais verds dins del nucli urbà fos cap prioritat» i recorda també que la manca d’arbrat també influeix negativament en elements com l’aparició de l’informe d’IQAir, que remarca la mala qualitat de aire a Granollers.

En el text, també es fa referència a la norma 3-30-300, que defensa que «tothom hauria de poder viure a menys de 300 metres d’un parc, disposar d’un 30% d’àrea verda al seu barri i poder veure almenys 3 arbres des de casa seva. De la mateixa manera, s’hi reivindiquen figures com l’arquitecte Vicent Guallart, que aposta per trencar el paviment urbà, o el paisatgista Gilles Clement i el tercer paisatge.

Greenollers argumenta que «Només amb paraules no es transforma res. Cal voluntat política.» i per això proposa en els acords, entre d’altres, incrementar el nombre d’arbres per habitant per tal d’assolir la regla del 3-30-300, dins del marc del pla director del verd urbà; transformar les places dures, garantir que la cobertura de les vies serveix com a naturalització de la zona o aplicar mesures per reduir la contaminació a la ciutat.

 La moció serà presentada al Ple del proper 26 de març de 2024.

  Acords a què insta la moció:

  1. Incrementar el nombre d’arbres per habitant a cada barri, prenent com a referència les dades del Pla director del verd urbà de Granollers, per tald’assolir la regla dels 3-30-300 al final de la legislatura 2023-2027. Acció que permetrà reduir evitar l’efecte d’illa de calor, al qual se li atribueixen el 4% de la mortalitat estiuenca de les ciutats europees.

  2. Transformar les places dures en zones on el verd urbà hi predomini creant-hi espais de convivència amb escocells biodiversos, espais de joc infantil, zones de descans i ombres al nucli urbà, per tal de revertir la diagnosi global de l’estudi del pla director del verd urbà de Granollers.

  3. Estudiar alternatives per transformar els escocells de la ciutat amb zones de vegetació de sotabosc, típic mediterrani, que permeti la retenció i aprofitament de l’aigua de pluja i rec i adoptar el compromís de retirar el sauló com a material d’ús urbà als escocells.

  4. Publicar el nombre total d’arbres a la ciutat i geolocalitzar-los amb un mapa interactiu i accessible a la ciutadania.

  5. Adoptar el compromís d’anomenar «espais verds urbans» a aquelles zones amb arbres o espècies arbustives que generin arrels directament al sòl, excloent d’aquesta definició les jardineres ornamentals.

  6. Instar l’Ajuntament de Granollers i ADIF a executar el projecte de cobertura de les vies de tren de la R2 i R8 entre Josep Umbert i Agustí Vinyamata, amb el verd i la renaturalització com a eixos principals, així com estudiar la manera més ràpida de cobrir els trams restants fins a arribar als 9000m2.

  7. Afegir el progrés de les mesures al web de transparència de l’ajuntament per tal que la ciutadania pugui realitzar-ne un seguiment i fiscalització.

  8. Estudiar i aplicar mesures de reducció de la contaminació per tal d’assolir els nivells de partícules tolerables que la UE específica per l’any 2030.

  9. Informar al ciutadà de l’estat de l’aire de la ciutat a través de les xarxes socials, panells informatius interactius, diaris, entre altres mitjans.