Activitat política referent al mandat polític de 2019 a 2023 com a Grup Municipal «Granollers per la Independència – Primàries Catalunya».

Mocions

Les mocions, d’acord amb el Reglament Orgànic Municipal, son propostes que se sotmeten a debat i votació de la Junta de Portaveus a proposta dels Grups Municipals, i que s’exposen al darrer punt de l’Ordre del Dia del Ple que se celebra mensualment.

Podeu consultar les mocions que es van presentar des del Grup Municipal, així com la sessió del Ple en que s’ha sotmès a votació i el resultat.

Moció república

28 de juny de 2022

Moció en defensa de l’ús de la llengua catalana en l’àmbit de la Salut

Aprovada pel Ple amb els vots favorables de Junts i  ERC; l’abstenció del PSC i els vots en contra de Cs.

Moció ciutat

28 de juny de 2022

Moció per integrar en un mateix node de mobilitat l’estació d’autobusos de Granollers i l’estació de trens de Granollers Centre

Conjunta amb la CUP

Rebutjada pel Ple amb els vots en contra del PSC i l’abstenció de la resta de Grups Municipals.

Moció ciutadà

26 d’abril de 2022

Moció per a l’impuls de la descàrrega familiar a Granollers.

Rebutjada pel Ple amb els vots en contra del PSC i els vots a favor de la resta dels Grups Municipals de l’Ajuntament de Granollers.

Moció república

26 d’abril de 2022

Moció de rebuig al cas d’espionatge massiu Catalangate

Presentada conjuntament amb ERC i Junts

Rebutjada pel Ple amb els vots en contra de Cs i PSC.

Moció ciutadà

22 de febrer de 2022

Moció sobre la inclusió financera i bancària de la gent gran del municipi

Presentada conjuntament amb el PSC.

Aprovada per unanimitat.

Moció ciutat

27 de juliol de 2021

Moció per a la commemoració de l’arribada de l’enllumenat elèctric a Granollers.

Rebutjada pel Ple amb els vots en contra del PSC i els vots a favor de la resta dels Grups Municipals de l’Ajuntament de Granollers.

Moció ciutadà

29 juny de 2021

Moció per a la creació d’un Pla Funcional de Salut Mental.

Rebutjada pel Ple amb els vots en contra del PSC i Junts, i els vots a favor d’ERC i C’s.

Moció ciutadà

29 de juny de 2021

Moció per a l’accés universal a les vacunes contra la COVID-19.

Aprovada pel Ple amb els vots a favor del PSC, ERC i Junts, i els vots en contra de C’s.

Moció ciutat

25 de maig de 2021

Moció per a la creació d’una borsa de treball municipal de persones cuidadores d’infants i d’atenció a persones vulnerables.

Rebutjada pel Ple amb els vots en contra del PSC, l’abstenció de Junts i els vots a favor de la resta dels Grups Municipals de l’Ajuntament de Granollers.

Moció ciutat

25 de maig de 2021

Moció per a la retransmissió de les Comissions Informatives.

Rebutjada pel Ple amb els vots en contra del PSC, l’abstenció de Junts i els vots a favor de la resta dels Grups Municipals de l’Ajuntament de Granollers.

Moció ciutat

30 març de 2021

Moció per a la promoció del civisme a Granollers.

Rebutjada pel Ple amb els vots en contra del PSC i C’s, i els vots a favor de la resta dels Grups Municipals de l’Ajuntament de Granollers.

Moció república

23 de febrer de 2021

Moció de suport a l’amnistia.

Conjunta amb ERC i Junts.

Rebutjada pel Ple amb els vots en contra del PSC i C’s, i els vots a favor de la resta dels Grups Municipals de l’Ajuntament de Granollers.

Moció república

26 de gener de 2021

Moció per tal de fer el pagament d’impostos estatals a
l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).

Rebutjada pel Ple amb els vots en contra del PSC i C’s, i els vots a favor de la resta dels Grups Municipals de l’Ajuntament de Granollers.

Moció ciutadà

22 de desembre de 2020

Moció per a la banca ètica.

Rebutjada pel Ple amb els vots en contra del PSC i C’s, i els vots a favor de la resta dels Grups Municipals de l’Ajuntament de Granollers.

Moció ciutat

22 de desembre de 2020

Moció per a la digitalització d’aules al municipi.

Rebutjada pel Ple amb els vots en contra del PSC i els vots a favor de la resta dels Grups Municipals de l’Ajuntament de Granollers.

Moció ciutat

29 de setembre de 2020

Moció per a eliminar les barreres arquitectòniques
existents a les voreres, places, carrers i passos de vianants de Granollers.

Rebutjada pel Ple amb els vots en contra del PSC i els vots a favor de la resta dels Grups Municipals de l’Ajuntament de Granollers.

Moció ciutat

29 de setembre de 2020

Moció per adequar els centres educatius del nostre
municipi a la crisi sanitària.

Rebutjada pel Ple amb els vots en contra del PSC i els vots a favor de la resta dels Grups Municipals de l’Ajuntament de Granollers.

Moció república

29 de setembre de 2020

Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem
d’inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya.

Conjunta amb ERC i Junts.

Rebutjada pel Ple amb els vots en contra del PSC i C’s.

Moció república

28 de juliol de 2020

Moció de rebuig a l’espionatge polític d’activistes,
periodistes i autoritats.

Conjunta amb ERC i Junts.

Aprovada pel Ple amb l’abstenció del PSC i els vots en contra de C’s.

Moció ciutat

30 de juny de 2020

Moció per a la promoció de cicles formatius de l’àmbit
sanitari.

Conjunta amb ERC i Junts.

Aprovada per unanimitat amb els vots a favor de tots els Grups Municipals de l’Ajuntament de Granollers.

Moció ciutat

26 de maig de 2020

Moció per al desenvolupament de nous camins d’ombra a
Granollers. 

Aprovada per unanimitat amb els vots a favor de tots els Grups Municipals de l’Ajuntament de Granollers.

Moció ciutat

26 de maig de 2020

Moció per a l’adaptació d’espais infrautilitzats per al seu ús en el marc de les restriccions de la crisi sanitària de la COVID-19.

Aprovada pel Ple amb l’abstenció de Junts i els vots a favor de la resta dels Grups Municipals de l’Ajuntament de Granollers

Moció ciutat

23 de desembre de 2019

Moció per a l’adequació de Granollers als reptes de la
mobilitat alternativa i sostenible.

Rebutjada pel Ple amb els vots en contra del PSC i els vots a favor de la resta dels Grups Municipals de l’Ajuntament de Granollers.

Moció ciutat

23 de desembre de 2019

Moció per a la conscienciació de la generació de residus
i de la seva gestió responsable. 

Conjunta amb Junts.

Rebutjada pel Ple amb els vots en contra del PSC i els vots a favor de la resta dels Grups Municipals de l’Ajuntament de Granollers.

Moció república

23 de desembre de 2019

Moció per reclamar la nul·litat de la sentència i la
llibertat immediata d’Oriol Junqueras i la resta de presos i preses polítiques.

Conjunta amb ERC i Junts.

Rebutjada pel Ple amb els vots en contra del PSC i C’s.

Moció ciutat

29 d’octubre de 2019

Moció per la tarifació del nou pàrquing de l’Hospital de Granollers. 

Conjunta amb Junts.

No sotmesa a votació a instàncies del Govern Municipal per pressumpta infracció de les competències de l’Ajuntament de Granollers.

Moció república

21 d’octubre de 2019

Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem per demanar l’amnistia de les persones preses polítiques i en defensa del dret d’autodeterminació. 

Conjunta amb ERC i Junts.

Rebutjada Pel Ple amb els vots en contra del PSC. C’s no va assistir al Ple.

Moció ciutat

24 de setembre de 2019

Moció per a la difusió efectiva de la cultura a Granollers.

Rebutjada pel Ple amb els vots en contra del PSC i els vots a favor de la resta dels Grups Municipals de l’Ajuntament de Granollers.

Moció ciutat

24 de setembre de 2019

Moció per a la promoció del cooperativisme.

Conjunta amb ERC.

Votació no realitzada a l’espera d’informe de serveis jurídics relatiu a la competència del Ple per a l’aprovació d’aquesta moció.

Moció ciutat

30 de juliol de 2019

Moció per a la transparència de les apotacions econòmiques als Grups Municipals.

Votació no realitzada a l’espera d’acord en un nou Reglament de transparència acordat amb tots els Grups Municipals de l’Ajuntament de Granollers.

Moció república

30 de juliol de 2019

Moció per la incorporació del llaç groc a la façana de l’Ajuntament de Granollers en solidaritat amb la situació d’injustícia dels presos i les preses polítiques catalanes.

Conjunta amb ERC i Junts.

Rebutjada pel Ple amb els vots en contra del PSC i C’s.

Intervencions al Ple

Una de les maneres de donar a conèixer els posicionaments acordats pel Grup Municipal Granollers per la Independència – Primàries Catalunya és mitjançant els posicionaments al Ple de l’Ajuntament. A continuació et destaquem algunes de les intervencions que s’han realitzat al llarg d’aquest mandat 2019-2023:

Defensa de la moció en suport del model d’escola catalana

3 de desembre de 2021

Posicionament relatiu al projecte de Pressupost de l’exercici 2022

18 de novembre de 2021

Intervenció en defensa de la moció d’inclusió financera i bancària de la gent gran del municipi

23 de febrer de 2022