El passat 30 de juny es va celebrar l’Assemblea d’Electors i Electores de Granollers per la Independència.

L’acte, que va tenir lloc al Museu de Granollers, va iniciar amb una recapitulació de la legislatura i una projecció de cara aquest últim any preelectoral. En definitiva, recollint la feina feta i reconeixent la capacitat de continuar-ne fent. Seguidament, es van presentar l’estat dels comptes del Grup Municipal.

Enllestida aquesta primera part, es va donar pas al que, principalment, ens ocupava la reunió: que els i les electores decidissin el mecanisme jurídic amb què ens volem presentar a les eleccions municipals de 2023 i l’aprovació, si esqueia, del Reglament per a les eleccions primàries del Grup.

Pel que fa a la primera qüestió, l’Assemblea va decidir per gairebé unanimitat mantenir els drets electorals que vam guanyar als comicis anteriors. D’aquesta manera, doncs, ens tornarem a presentar a les eleccions municipals amb la mateixa fórmula jurídica: Granollers per la Independència.

D’altra banda, un cop presa la decisió anterior, es va presentar i sotmetre a votació el Reglament per a les eleccions primàries. Aquest document té per objectiu establir les condicions i garanties del sistema electoral. La votació va tornar a ser gairebé unànime: el Reglament va quedar aprovat.

Amb aquestes dues premisses es va poder constituir el comitè electoral i, amb molta il·lusió us podem informar que el dia 1 d’OCTUBRE CELEBRAREM LES ELECCIONS PRIMÀRIES.

Categories: Actualitat