El Governs de Granollers, ha aprovat les assignacions econòmiques als Grups Municipals i al mateix govern de la ciutat.

L’alcaldia augmenta un +9,18% el sou i els regidors un +13,60% respecte el 2019. El total de les assignacions al Govern Municipal és d’un +23,23%, degut a l’augment de sou i pel fet que hi ha més regidors i regidores en dedicació exclusiva que l’anterior legislatura.
El 2019 hi havia 7 regidors en dedicació exclusiva al 100%, 1 regidor al 75% i 3 a mitja jornada al 50%. Aquest 2023 hi haurà 9 regidors/es al 100% i dos a 50%.

Assignacions anuals al Govern Municipal de Granollers 2023
Assignacions anuals al Govern Municipal de Granollers 2023
Assignacions mensuals als regidors sense dedicació 2023
Assignacions mensuals als regidors sense dedicació 2023

Les retribucions als regidors sense dedicació han variat substancialment. Tots els regidors rebien 200€ per assistència al Ple i 150€ per assistència a les comissions informatives, a més a més els portaveus rebien 500€ mensuals.
En aquesta nova legislatura tots els regidors rebran 1.200€ i els portaveus 1.700€. I s’eliminen les retribucions per assistència.

Els grups municipals tindran les mateixes condicions d’assignació econòmica que el 2019: 1600€ per grup municipal, més 700€ per regidor.

Malgrat això, a mitja legislatura Primàries va aconseguir reduir un 10% les assignacions, tot i que la nostra proposta era reduir-la al 30%.

Aquestes assignacions són excessives i hi hauria d’haver un topall.

Assignacions anuals als Grups Municipals 2023
Assignacions anuals als Grups Municipals 2023

El total de les assignacions anuals puja de 306.000€ el 2019 a 325.200€ a 2023 ja que hi ha un grup municipal més que en l’anterior legislatura.

Assignacions anuals total als Grups Municipals 2023
Assignacions anuals total als Grups Municipals 2023
Assignacions anuals als Grups Municipals 2023. Tant per cent per partit
Assignacions anuals als Grups Municipals 2023. Tant per cent per partit
Categories: Actualitat