La resposta al desafiament de controlar l’escalfament global necessita canvis fonamentals a tot el planeta.
A nivell municipal, el repte actual és controlar les conseqüències inevitables amb mesures que permetin evitar problemàtiques més greus en el futur.

Granollers és encara deficitària en implementar mesures per controlar i pal·liar els efectes de les onades de calor. Per això presentem una moció a la qual s’hi ha sumat ERC, per arribar a uns acords de ciutat:

– Crear una comissió per establir un protocol global d’actuació davant els períodes d’onades de calor format per l’equip de govern, els grups municipals de l’oposició, serveis socials, l’atenció primària, farmàcies, protecció civil i grups ecologistes.

– Ampliar la xarxa de Refugis Climàtics de Granollers incloent-hi l’accés gratuït a les piscines municipals i espais restringits a població vulnerable.

– Incrementar les zones d’ombra urbanes i verdes. Prioritzar les places amb vegetació i arbrat enlloc de places dures de pedra i asfalt.

– Incrementar el verd amb espècies que donin cobertes denses amb capacitat per generar ombres i microclimes més frescos. Preferiblement arbres de fulla caduca, que a l’estiu fan ombra i a l’hivern deixen passar el sol. Actuacions que han d’anar amb línia amb el Pla del Verd Urbà.

– Incrementar les fonts públiques i assegurar que estan en funcionament abans de l’arribada de les onades de calor. Valorar la idoneïtat de brumitzadors i ventiladors en espais públics i peatonals.

– Difondre el mapa de la xarxa de Refugis Climàtics juntament amb consells i protocols a prendre per la població davant les onades de calor.

Llegiu totes les propostes al document PDF de la moció.

El govern municipal del PSC va votar en contra de la moció i va ser rebutjada pel Ple Municipal.
El regidor socialista Jordi Terrades argumentava que s’ha de plantejar a protecció civil, tanmateix aquesta comissió es va reunir un cop en quatre anys. I l’escrit de 2018 no incorpora les nostres propostes. Vàrem treure el tema a la Comissió d’urbanisme i se’ns va dir q no tocava perquè el tècnic estava de vacances. A més a més, la comissió de Protecció civil no incorpora farmacèutics, grup ecologistes ni atenció primària.
El seu protocol durant les onades de calor és insuficient.