L’any 2024, l’equip de govern ha anunciat que Granollers incrementarà una mitjana de 3,9% dels tipus impositius en totes les seves taxes, entre les que es troba l’Impost sobre béns immobles (IBI), l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), plusvàlues, l’impost de circulació o la Taxa per serveis urbanístics (ICIO) entre altres.

En els impostos principals Granollers recapta uns 19 mil euros en IBI, uns 5 mil en IAE, uns 3,5 mil en impost sobre vehicles, 1 milió per les plusvàlues i un 1,340.000 amb l’ICIO.

En conjunt, la pressió fiscal a Granollers per aquests 5 impostos locals equival l’any 2023 a uns 472 euros per habitant i any per sota la de Barcelona (560 euros) i a nivell estatal per sobre ciutats com Saragossa (360 euros), Sevilla (402 euros), o València (418 euros).

L’augment del 3,9 % amb la conjuntura habitual de despesa i increment de costos no ens sembla una bajanada i és difícilment inevitable però creiem que si que seria interessant i positiu introduir una sèrie de modificacions més justes en la recaptació municipal, no només amb bonificacions sinó en generació d’ingressos.

Propostes de Granollers Primàries

1. 🧾 Implementar una tarifa plana mensual a tots els contribuents que ho desitgin i que disposin de dos o més rebuts municipals. Representa un element facilitador del control de la despesa sobretot per unitats familiars.

BONIFICACIONS

2. 🏠 Plusvàlua municipal per herència: recuperar la nostra proposta de 90% de bonificació si s’hereda la vivenda habitual dels pares. Actualment la bonificació és del 50%. Implicaria uns 400.000 o 500.000 euros menys de recaptació però creiem que aquest cost pot ser assumible pel consistori.

3. 💶 Impost de béns i immobles: Treballar per tenir un IBI diferenciat, per exemple aconseguir trobar l’escletxa en la llei estatal de recaptació pública que ens doni marge de maniobra per efectuar bonificacions de l’IBI en aquelles persones de renda baixa quan arriben als 70 anys o als 75 anys, quan ja no generen ingressos i les pensions es fan petites, igual que es fa amb l’impost de successions.

4. 🧓 Seria interessant també introduir una nova bonificació de l’ICIO per les persones grans de més de 70 anys que substituïssin la seva banyera per plat de dutxa. L’objectiu és afavorir aquestes reformes que es troben dirigides a millorar l’accessibilitat al seu domicil·li i la qualitat de vida.

5. 🗑 Recollida d’escombraries: Bonificació de la taxa d’escombraries si es recicla l’oli d’ús domèstic i s’aporta als punts de recollida a mercats i associacions de veïns a banda de la deixalleria

IMPLEMENTACIÓ DE NOVES TAXES

6. 🏦 Taxa bancària d’ocupació de la via pública a caixers automàtics.
Proposem augment d’aquesta taxa, actualment 165 euros l’any, amb taxa clarament diferenciada de la que paguen particulars per ocupar la via pública. La taxa podría ser bonificada si s’aten presencialment a la gent en horari ampliat durant tot l’any.
El nombre de caixers a la ciutat no és alt, la taxa no implica gran recaptació de diners, però èticament és necessari que es diferenciï del que paga un particular per ocupar la via pública.

7. 🐶🐱🐰 Taxa pels serveis de control i tinença d’animals amb contraprestacions sanitàries.

Pretén tenir un cens acurat i real dels animals de companyia, contribuir a les despeses de neteja viària, millorar els espais assignats als animals, coresponsabilitzar als ciutadans d’una cura adequada i proporcionar cobertura veterinària mínima als animals.
Malgrat existeix un cens català, és obligació de tots els ajuntaments disposar d’un cens acurat.
Proposem exempció d’aquesta taxa a les persones cegues o amb altres discapacitats que necessitin un gos pigall, així com les persones que els seus ingressos no siguin superiors a la quantia mínima prevista per l’ordenament estatal per la pensió mínima mensual de jubilació als 65 anys sense cònjuge (unitat familiar unipersonal). En el cas de pensionistes amb cònjuge o fill a càrrec, els ingressos de la unitat familiar no hauran d’excedir el límit anterior en més d’una quarta part. Proposem també una exempció al subjecte passiu que adopti un gos a la gossera municipal durant el primer any natural.

Extra:
Els darrers anys, des del 2019, haviem plantejat taxa per mobilitat/aparcament/ús d’energia a cotxes elèctrics. Aquest any, estem en espera del que significarà l’aprovació de la nova forma de gestió de l’activitat econòmica de venda d’energia per la recarrega de cotxes elèctrics.